Prowadzimy

Księgi handlowe
Prowadzenie ewidencji księgowej i VAT
Prowadzenie rozrachunków z budżetem i kontrahentami
Obsługę księgową transakcji zagranicznych (unijne, eksport, import, różnice kursowe)
Sporządzanie niezbędnych wydruków ksiąg oraz rejestrów zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości
Wyliczanie należnych podatków (CIT, PIT, VAT)
Sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych (CIT, PIT, VAT, VAT-UE)
Sporządzanie i wysyłanie JPK
Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego w formie elektronicznej
Sporządzanie dodatkowych sprawozdań i analiz finansowych (banki)
Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
Opracowanie polityki rachunkowości
Sprawowanie kontroli formalnej i rachunkowej dokumentów księgowych dostarczanych przez Klientów
Reprezentację Klienta przed urzędami
Udzielanie Klientom  wsparcia z dziedziny rachunkowości w zakresie działalności firmy
Przechowywanie ksiąg rachunkowych i dokumentów związanych z ich prowadzeniem przez okres danego roku obrachunkowego

Sporządzamy

deklaracje podatkowych CIT, PIT, VAT
roczne rozliczenia podatku dochodowego PIT
deklaracje INTRASTAT
JPK
sprawozdania GUS

Usługi kadrowo-płacowe

sporządzanie list płac
rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
obliczanie miesięcznych składek do ZUS
deklaracje ZUS i PIT pracowników
zgłoszenia do ZUS
sporządzanie imiennych raportów RMUA
prowadzenie dokumentacji kadrowej